G.F.F

Groven Funksjonell Fitness AS (GFF) er fusjonert med Groven Fitness AS. 

Nytt avdelingsnavn er CrossFit Telemark.

Ny nettside finner du her: